Alkomaty i ustniki do alkomatów

Alkomaty sprawdzające zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, mierzoną w promilach. Kontrolują trzeźwość pracowników w zakładach pracy, stan trzeźwości przed jazdą samochodem. W ofercie alkomaty osobiste (elektrochemiczne, półprzewodnikowe), dowodowe, przesiewowe, barowe, różniące się od siebie dokładnością pomiarów, oraz żywotnością sensorów.