Systemy, centrale alarmowe

Podstawowym elementem każdego systemu alarmowego są centrale alarmowe. Możemy wyróżnić analogowe centrale oraz te mikroprocesorowe. Ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technologii, centrale analogowe odchodzą w zapomnienie, są używane znacznie rzadziej i zastępuje się je urządzeniami cyfrowymi. Centrale alarmowe odbierają informacje, które wysyłane są przez systemy alarmowe i w zależności od zaprogramowanego algorytmu uruchamiają konkretne urządzenia wykonawcze. Systemy alarmowe w zależności od potrzeb (miejsce użycia, wielkość i przeznaczenie obiektu) mogą różnić się sposobem działania i montażu. Dobór konkretnego systemu zależny jest od specyfiki potrzeb i oczekiwań. W miejscach, gdzie niewymagana jest rozbudowana funkcjonalność, warto postawić na szybkość instalacji, łatwe uruchamianie i programowanie, czy możliwość użycia urządzeń bezprzewodowych. Przy ochronie obiektów podwyższonego ryzyka najlepiej skorzystać z centrali alarmowych o rozbudowanych funkcjonalnościach. Niezawodny system alarmowy ma oferować nade wszystko bezpieczeństwo.